תגית: שטראוס

Initiative under the slogan "do not help your enemy to kill you and kill your children"

Palestinian militants launched a beta version of the search engine "alternative", to search for Palestinian products, and promote the spread, compared to boycott the products of the Israeli occupation. It includes a search engine, which was launched last month a list of Palestinian products, and can search for the product and the knowledge of the Palestinian alternative available in the market.

קמפיין בגדה וברשת להחרמת תוצרת ישראלית בעקבות צוק איתן. מדפים רוקנו "עד למציאת חלופה לאומית" או שהוחלפו בתוצרת מקומית

1

3

4

מודעות פרסומת