תגית: violence

UN: When Palestinian Men Beat Their Wives, It’s Israel’s Fault

In her recent report to the U.N. Human Rights Council, High Commissioner for Human Rights Navi Pillay revives the bizarre charge, made by one of her colleagues in 2005, that when Palestinian men beat their wives, it’s Israel’s fault:

Violence against women 10/4/2014

Women in the Occupied Palestinian Territory face multiple layers of violence and discrimination. The analysis made by the Special Rapporteur on violence against women in 2005 remains valid. She found that the combination of decades of Israeli occupation, the use of force against Palestinians by Israel, the different forms of resistance used by Palestinians against such use of force and the patriarchy prevailing in Palestinian society expose women to a continuum of violence in all spheres of life.

The 2005 analysis invoked by Pillay was published in a report by Yakin Ertürk, then the UN Special Rapporteur on violence against women.

Why do Palestinian men beat their wives? The report tells us:

Women with husbands explained that the dire economic situation and the pressures of the occupation have made men more violent because they have lost their ability to provide and protect — two essential elements of manhood in a traditional patriarchal society. As men become stripped of their manhood, women become the shock absorbers of the crises as targets of domestic violence.

In other words: it’s Israel’s fault.

This dangerous theme of moral displacement pervades the report:

Security measures are directed at the entire Palestinian population; in this regard, women are subjected to violence emanating from these measures in similar ways to other members of the society. However, owing to the diverse ways in which occupation and patriarchy intersect, the direct and indirect impact of security measures tends to have specific and compounded consequences for women. In order to demonstrate this, I focus on four measures employed by the Israeli authorities…

By Navi Pillay regurgitating Erturk’s 2005 canard, the UN is once again telling Palestinian men that they have no moral agency, and bear little or no responsibility for their inhumane actions against women.

What the UN is doing, once again, is to displace moral responsibility and prime agency. Palestinian men are not primarily to blame for their violence against women, says the UN. Israel is.

האו"ם: כשגברים פלסטינים מכים את נשותיהם, זו אשמת ישראל.

 

בדו"ח האחרון שלה למועצת זכויות האדם, הנציבה העליונה לזכויות אדם נאבי פילאי החייתה האשמה מוזרה שהועלתה לראשונה בשנת 2005 על ידי קולגה שלה הטוענת כי כשגברים פלסטינים מכים את נשותיהם, זה באשמת ישראל:

אלימות נגד נשים

"נשים בשטחי פלסטין הכבושים עומדות בפני רבדים רבים של אלימות ואפליה. הניתוח, שפורסם בשנת 2005 על ידי הדווח המיוחד לנושא אלימות נגד נשים בשנת 2005, עודו תקף.  נמצא כי השילוב בין עשורים של כיבוש ישראלי, השימוש הישראלי בכוח נגד פלסטינים, התצורות השונות של התנגדות פלסטינית מול כוח זה והפריווילגיות הפטריאכליות בחברה הפלסטינית חושפות את הנשים לאלימות מתמשכת בכל תחומי החיים".

אותם טענות ישנות שהעלתה גברת פילאי פורסמו בשנת 2005 בדו"ח של יאקין ארטורק [Yakin Ertürk], אז הדווחית המיוחדת לאלימות נגד נשים.

 מדוע גברים פלסטינים מכים את נשותיהם? הדו"ח קבע כי:

"נשים נשואות מסבירות כי המצב הכלכלי הקשה לצד לחץ הכיבוש הפך את הגברים לאלימים יותר מפני שהם איבדו את יכולתם לפרנס ולהגן – שני אלמנטים מהותיים לגבריות בחברה מסורתית פטריאכלית. וכשגברים מופשטים מגבריותם, נשים הופכות להיות בולמות זעזועי המשבר כמטרות לאלימות בתוך המשפחה".

ובמילים אחרות: זו אשמת ישראל.

הרעיון המסוכן הזה של ההתקת המוסריות ממלא את הדו"ח:

"אמצעים ביטחוניים מופנים כלפי האוכלוסייה הפלסטינית בשלמותה; במובן הזה, נשים חשופות לאלימות הנובעת מאמצעים אלו באופן דומה לשאר האוכלוסייה. עם זאת, הודות לדרכים המגוונות בהן הכיבוש והפטריארכליות משתלבים, ההשפעות הישירות והבלתי ישירות של אמצעי הביטחון הן בעלות השלכות ממוקדות ומעמיקות על נשים. על מנת להמחיש זאת, אתמקד בארבעה אמצעים הננקטים על ידי הרשויות הישראליות…".

נאבי פילאי חוזרת על סיפורי הבדים של ארטורק משנת 2005, ופעם נוספת האו"ם אומר לגברים פלסטינים שהם פטורים מאחריות מוסרית, ושהם נושאים באחריות מועטה עד אפסית למעשיהם הלא אנושיים כלפי נשים.

מה שהאו"ם עושה, שוב, היא ההתקה של האחריות המוסרית. גברים פלסטינים אינם האשמים העיקרים באלימות שהם מבצעים בנשותיהם, אומר האו"ם – ישראל היא האשמה.

מודעות פרסומת